Świadczymy usługi z zakresu:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenia ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontroli formalna i rachunkowej dokumentów,
 • sporządzania i składania deklaracji,
 • sporządzania list płac, prowadzenia kartotek pracowników, rozliczania podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS,
 • pomocy przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzania przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzania zaległości księgowych,
 • nadzorowania księgowości w firmie,
 • doradztwa podatkowego,
 • wykonywania ekspertyz lub opinii