Szanowni Państwo,

Szeroka oferta wykonywanych przez nas usług obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych, pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadry i płace firm handlowych, usługowych, produkcyjnych. 

 
Właściciel biura posiada uprawnienia biegłego rewidenta, upoważniające do badania sprawozdań finansowych wpisem do rejestru i na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4813.
Kancelaria - jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest wpisana pod numerem 3294.